זיוה ואפרים למדן
      פסיכותרפיה
Default  |  English  |  


טיפול ברגרסיה וגלגול נשמות בטיפול הנפשי / אפרים למדןטיפול ברגרסיה וגלגול נשמות בטיפול הנפשי
מאת: אפרים למדן, פסיכולוג קליני בכיר, מומחה חינוכי ושיקומי, מורשה להיפנוזה
רוב הגישות בפסיכותרפיה מניחות שבעיות של מטופל בהווה מושפעות מן העבר. מושגים כגון קיבעון (FIXATION ), בעיה לא פתורה (UNFINISHED BUSINESS ) ועוד, הם חלק מהמונחים המקצועיים אשר משקפים הנחת יסוד זו.
עבור ההיפנותרפיסט (המטפל המשלב היפנוזה בטיפול נפשי), רגרסיה לעבר ( AGE REGRESSION ) הוא אחד הכלים המאפשרים למטופל להתחבר עם ארוע/מצב בעבר המשפיע עליו בהווה. באותם מקרים שהארוע/מצב מודחק, אחת המטרות בטיפול הינה להביא אותו למודעות, כמו ברוב הגישות בפסיכותרפיה. לפעמים, עצם המודעות מביאה לפתרון הבעיה. אך לעיתים קרובות, העלאה למודעות אינה מספיקה, ויש לעזור למטופל "לנקות/לטהר" את עצמו מן הארוע – CATHARSIS . זה נעשה ע"י מפגש מחדש עם הארוע ולחוות אותו מחדש, (אם כי בנסיבות אחרות – טיפוליות), וע"י כך לנקז את מטען האנרגיה (LIBIDO ) שהיה תפוס בארוע/מצב יחסים אלו בעבר. (DECATHEXIS )
לאחר שלב זה המטפל עוזר למטופל לראות את הדברים באור שונה: (כבוגר ולא כילד, בהיגיון ולא בתגובה רגשית בלבד), ויכול לעזור למטופל לערוך שינויים בדמיונו בארוע שהיה (RESCRIPTING, RENOVATING ), ובחוויה הרגשית ( CORRECTIVE EMOTIONAL EXPERIENCE, DESENSITIZATION) , וכך מאפשר פתרון הבעיה בהווה.
משך השנים, אנשים שעסקו בהיפנותרפיה ו AGE REGRESSION גילו שכאשר הם מנחים את המטופל לחזור למקורות הבעיה, היו מטופלים שדיווחו על תמונות/תאורים של לידה, של עוברות, ושל חוויות מגלגולים קודמים שקראו להם PAST LIFE EXPERIENCES . אחד מהמפורסמים הוא הפסיכיאטר DR. BRIAN WEISS שמתאר בספרו הראשון "שיעורים ושורשים בזמן" MANY LIVES, MANY) MASTERS) (1988 ) איך גילה את הנושא של טיפול גלגולים במקרה, תוך כדי שימוש ב- AGE REGRESSION עם מטופלת קשה ביותר בשם קטרין. אחד הדברים המעניינים בספרו, הוא תיאור הספקנות והביטול של אפשרות זו מראש מצידו, וכיצד לאט לאט התעמת עם המציאות שנפרסה בפניו.
ברצוני להראות לכם משהו:
תנסו לחבר את 9 הנקודות אחת עם השניה ע"י 4 קוים ישרים,
מבלי להרים את העיפרון ומבלי לחזור על הקווים.
. . .
. . .
. . .
התשובה היא זו:
                        .   .   .
                        .   .   .
                        .   .   .               
כן, על מנת לפתור את החידה הזו, חייבים לצאת מן הגשטלט של הרבוע. שימו לב שמה שמקשה עלינו פתרון הבעיה זה אחד מחוקי הגשטלט שנקרא "סגירות" – CLOSURE . אבל אם אציג בפניכם את אותה החידה אבל בקונטקסט שונה, אני בטוח שרובכם תצליחו במציאת הפתרון בקלות יחסית.
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
בציור הנ"ל, תנסו לחבר 9 נקודות אחת עם השניה ע"י 4 קוים ישרים, מבלי להרים את העיפרון ומבלי לחזור על הקווים.
כך, בדומה, AGE REGRESSION היפנוטי יכול לעזור לנו לחזור לארוע מן העבר שמשפיע על ההווה. עד לאן בעבר אנו הולכים – תלוי בעיקר ביכולת שלנו להרחיב את הפרספקטיבה מעבר לחוקי הגשטלט ה"מקובלים".
DR.WINAFRED LUCAS , בספרהREGRESSION THERAPY: A HANDBOOK FOR PROFESSIONAL מציינת שאומנם נכון הוא הדבר שאם אדם מאמין בחיים קודמים אז קל יותר לטפל בו באמצעי זה, אך האמונה בכך אינה תנאי הכרחי. המטפל ההולנדי – BOB BONTENBAL - כותב בספרו כי מניסיונם שלו ושותפתו TINEKE NOORDEGRAF , המטופל אינו חייב להאמין בגלגולים ע"מ להנות ולהרוויח מטיפול בגלגול נשמות.
באופן אישי, אני מוצא שרוב האנשים שאני פוגש פה בארץ מאמינים בדבר שקרוי נשמה או נפש, דתיים וחילוניים כאחד. לראיה, אני מניח שכולכם מכירים את הספר "ציפור הנפש" של מיכל סנונית. אתם זוכרים איך זה מתחיל?:
"עמוק בתוך הגוף שוכנת לה הנפש. איש עוד לא ראה אותה, אך כולם יודעים שהיא קיימת, יודעים גם מה יש בתוכה."
הנחת יסוד של הספר היא שקיים דבר שנקרא נפש!
במה אפשר לעזור בטיפול רגרסיבי?
בבעיות רבות, קלות וקשות, בתחום האישי, פוביות, דיכאון, כאבים פיזיים, יחסים בין אישיים וזוגיים ועוד. להלן כמה דוגמאות לטיפול רגרסיבי בעבודה זוגית ופרטנית:
1. פוביות –פחד מגבהים: במסגרת של טיפול זוגי כאשר בני הזוג יושבים יחד, האישה נכנסה לרגרסיה ושיחזרה גלגול קודם בו היא מתה מנפילה מצוק. החרדה שחוותה תוך כדי הרגרסיה הזו היתה קשורה לחרדות שלה בהווה, ובייחוד פוביה מגבהים. (אחד הארועים הקשים שהיו בין בני הזוג היה כאשר הם היו בטיול רגלי והבעל נתן לבן שלהם ללכת על חומת אבן והבן נפל ונפצע קלות). כתוצאה מהעבודה הרגרסיבית, רמת החרדה שלה ירדה באופן משמעותי, ובעיקר האקרופוביה. בסיכום של הטיפול הזוגי (שנמשך כשנתיים וכלל עוד רגרסיות רבות בחיים אלו), להפתעתי הרבה, בני הזוג ציינו את העבודה הזו כמשמעותית ביותר בכל הטיפול, ונקודת המפנה ביחסים ביניהם.
2. פחד ממים: במסגרת טיפול פרטני עם גבר שבא בגלל דיכאון, התגלה כי הוא פוחד ממים, לא צולל למרות הזדמנויות והזמנות אין סופיות שהיו לו, ולא נותן לילדים שלו לשחות חופשי. ברגרסיה הוא שחזר את הטביעה שלו מגלגול קודם. החוויה היתה בעלת עוצמה משמעותית, וכעבור חודש דיווח שהוא מוצא עצמו נותן לילדיו לשחות חופשי ואף הוא שוחה וגם צולל למים, דבר חדש עבורו. גם בסיום הטיפול הוא לא היה משוכנע שאכן היה גלגול קודם ואולי רק דמיון, אך השינוי אשר נעשה בחייו היה עובדה מוגמרת.
3. יחסים בין אישיים: נכה צה"ל שהיה בטיפול זוגי עם אשתו, שחזרו גלגולים קודמים אשר הבהירו את הקשר המיוחד בין בני הזוג ואת הקשר המאוד מורכב ומסובך עם אבי האישה (חותן הבעל). העוינות ששררה בין האב וחתנו כל השנים היתה בלתי מובנת, לכאורה ללא סיבה, והשפיע קשות על חייהם הזוגיים ומשפחתיים. בטיפול רגרסיבי אחד של האישה בנוכחות הבעל, שחזרה האישה גלגול בו בני הזוג היו מאוהבים בעבר, אך האישה הובטחה למישהו אחר – אדם עשיר ומיוחס. כנגד רצון האב, הם המשיכו להיפגש בחשאי, ואחרי שהמיועד נהרג במלחמה - אף התחתנו למורת רוחו של האב. בעקבות זה, בני הזוג המטופל הבינו שהעוינות של האב לא קשורה לבעל בחיים אלו, הצליחו לנטרל את השפעתו השלילית על חייהם, וחזרו לנהל את החיים שלהם באופן עצמאי.
4. פיזית: גבר שסבל מכאבי גב כרוניים משך כ-15 שנה הגיע לטיפול רגרסיבי אשר שחזר גלגול קודם בו עונה למוות. חווית העינויים היתה ארוכה וקשה, כאשר המטופל משחזר שהוא שוכב על גלגל עינויים וגבו קעור. מסתבר שעבורו, הכאב היווה הוכחה לכך שהוא עדיין בחיים, והופנם אצלו הרעיון שאם הוא כואב – אז הוא חי. רעיון זה עבר עיבוד בטיפול ואפשר לו לראות שזה היה נכון אז, אך כיום בהווה הוא יכול לחיות גם בלי כאב. בסיום הפגישה הוא התיישב בישיבה מזרחית, דבר שלא עשה משך שנים רבות, וגם לאחר מעקב של 10 חודשים מדווח שכאבי הגב נעלמו כמעט לחלוטין.
אלו הן רק מקצת הדוגמאות לטיפול רגרסיבי בנושאים שונים. לעיתים קרובות החוויות הטראומטיות קשורות למוות בגלגולים הקודמים, אך יש הרבה עבודה רגרסיבית שקשורה ללידה, להריון, ולרגע היווצרות העובר.
כיום, טיפול רגרסיבי וגלגול נשמות אינו בלעדי להיפנותרפיסטים, וישנן גישות ודרכים אחרות להגיע לרגרסיה בלי היפנוזה (כגון הרפיה, מדיטציה וכד').
יש עוד הרבה מה לדבר בנידון, ומי שמעונין יכול לקבל רשימה ביבליוגרפית מומלצת לספרות בנושא.
מאמר זה נכתב כהרצאה ליום עיון "גבולות ואתיקה בשימוש בהיפנוזה" מטעם משרד הבריאות 22.2.01 ת"א


 
 
 
 

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...
+ שלח משוב
לייבסיטי - בניית אתרים